اطلاعات فروش واحد

 اطلاعات فروش قطعات شهرک سی تلار

کل قطعات شهرک ۳۰ قطعه – ویلای ساخته شده ۴ دستگاه
باقیمانده ویلاهای نمونه ساخته شده:
ویلا شماره ۲۷ آماده فروش که دارای سند ۶ دانگ / آب / برق / گاز / تلفن و پروانه ساختمان بمتراژ ۲۴۷ مترمربع و پایان کار می باشد.


قطعات موجود برای فروش:
قطعه ۱و۲ بصورت تجمیع به متراژ ۴۹۸٫۸۶ مترمربع
قطعه ۴ دارای پروانه ساختمان به متراژ ۳۴۵٫۸۱ مترمربع
قطعه ۵ به متراژ ۴۰۹٫۲۵ مترمربع
قطعه ۶ دارای پروانه ساختمانی به متراژ ۳۲۲٫۸۹ متر مربع
قطعه ۱۰ و ۱۱ بصورت تجمیع به متراژ ۶۴۹٫۷۴ متر مربع
قطعه ۱۲ به متراژ ۳۳۲٫۲۷ مترمربع
قطعه ۱۳ به متراژ ۲۸۰٫۰۵ مترمربع
قطعه ۱۸ دارای پروانه ساختمان به متراژ ۳۳۳٫۰۳ مترمربع
قطعه ۲۰ به متراژ ۳۵۷٫۴۸ مترمربع
قطعه ۲۴ به متراژ ۳۳۲٫۳۵ متر مربع
قطعه ۲۵ به متراژ ۳۵۷٫۴۸ متر مربع
قطعه ۲۹ به متراژ ۳۶۶٫۹۹ مترمربع
قطعه ۳۰ به متراژ ۳۲۸٫۰۲ مترمربع

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید:
دفتر تهران: ۵۴-۱۲۵۳ ۸۸۳۲ (۰۲۱)
تلفن همراه: ۱۷۶۵ ۱۹۳ (۰۹۱۱)
دفتر شهرک سی تلار: ۱۴۵۰ ۵۴۶۰ (۰۱۱)
علاوه بر تلفن های فوق مدیریت و پرسنل شهرک همه روزه بصورت حضوری پذیرای متقاضیان خرید و پاسخگو خواهند بود.